00:20 12/05/2008

MB công bố lãi thêm gần 80 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán

P.V

Chứng khoán mà Ngân hàng Quân đội (MB) đầu tư tạo thêm lợi nhuận gần 80 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2008

Một điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội.
Một điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội.
Sau 228 tỷ đồng trong năm 2007, chứng khoán mà Ngân hàng Quân đội (MB) đầu tư còn tạo thêm lợi nhuận gần 80 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2008.

Thông tin từ MB cho biết, trong những tháng đầu năm, hoạt động của nhiều ngân hàng thương mại gặp khó khăn về tính thanh khoản. Riêng với ngân hàng này, rủi ro thanh khoản được hạn chế tối đa từ chính hoạt động đầu tư chứng khoán trước đó.

“Phần lớn chứng khoán mà MB đã đầu tư là loại tài sản lỏng, góp phần tích cực cho MB hạn chế tối đa rủi ro thanh khoản đồng thời mang lại gần 80 tỉ đồng lợi nhuận trong khoảng thời gian khó khăn đó”, đại diện MB cho biết.

Trong năm 2007, đóng góp một phần lớn trong tổng 609 tỷ đồng lợi nhuận của MB là từ kết quả hoạt động đầu tư chứng khoán (228 tỷ đồng). Năm 2007, tổng danh mục đầu tư chứng khoán của MB là 2.767 tỷ đồng, trong đó chứng khoán đầu tư là 2.476 tỷ đồng và chứng khoán kinh doanh là 291 tỷ đồng (chiếm 0,98% tổng tài sản và 10,5% tổng danh mục đầu tư chứng khoán).

2.476 tỷ đồng chứng khoán đầu tư của MB thực chất là các loại trái phiếu bao gồm: trái phiếu chính phủ, trái phiếu do Ngân hàng Nhà nước phát hành, công trái giáo dục và một số tín phiếu, trái phiếu do các tổ chức tài chính, đơn vị khác phát hành.

“Đó là hình thức đầu tư an toàn vì những chứng khoán này không có rủi ro về giá và không bị ảnh hưởng bởi xu hướng của thị trường cổ phiếu. Danh mục đầu tư chứng khoán của MB tại mọi thời điểm luôn thấp hơn so với giới hạn cho phép về góp vốn mua cổ phần”, MB khẳng định.