10:00 21/01/2008

MB đạt lợi nhuận 610 tỷ đồng

H.Xuân

Năm 2007, được coi là năm tăng tốc ấn tượng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội với các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch

Năm 2007, được coi là năm tăng tốc ấn tượng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) với các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra.

Đến cuối năm 2007, mức vốn điều lệ của MB đã đạt 2.000 tỷ đồng. Huy động vốn tính đến ngày 31/12/2007 đạt 23.010 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 610 tỷ đồng, bằng 145 % so với kế hoạch.

Tổng tài sản của MB là hơn 31.000 tỷ đồng, dư nợ đạt hơn 10.000 tỷ đồng. MB đã chủ động kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với nguồn vốn và khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng duy trì ở dưới mức cho phép. Tỉ lệ nợ xấu năm qua đã giảm trên 40% so với năm 2006.

MB cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên chuyển đổi công nghệ ngân hàng hiện đại và thành công nhất với việc sử dụng phần mềm T24 - một phần mềm hiện đại của Tập đoàn Temenos (Thuỵ Sỹ).

Theo ông Phạm Tuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quân đội, năm 2008, MB đặt mục tiêu sẽ hoàn tất công cuộc cải tổ trong chiến lược phát triển 2004-2008, đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng toàn diện đạt tối thiểu 1.4 lần đến 2 lần so với năm 2007 với tổng tài sản năm 2008 dự kiến trên 47.000 tỷ đồng (bao gồm cả các công ty thành viên) trong đó tổng tài sản MB hơn 40.000 tỷ đồng.

Mạng lưới các chi nhánh cũng dự kiến tăng lên 100 điểm giao dịch. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đẩy nhanh những chương trình phát triển nhằm đưa MB & các công ty thành viên tiệm cận tới những thông lệ tốt nhất trên thế giới.

Để thực hiện những mục tiêu này, MB sẽ tiếp tục quá trình cải tổ và tái cấu trúc, tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và quản trị sự thay đổi theo các thông lệ tốt nhất.

Hiện tại, MB đang tiến hành mời các Tổ chức xếp hạng Tín nhiệm để đánh giá toàn bộ hoạt động và năng lực của ngân hàng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Để tăng cường năng lực quản trị, MB sẽ tiến hành các bước tiếp theo trong tiến trình cải tổ mô hình hoạt động của Ngân hàng và các công ty thành viên theo hướng hình thành tập đoàn MB Group. Hiện tại, các bước chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương để trình Đại hội cổ đông phê chuẩn vào tháng 5/2008.

MB cùng với các công ty thành viên, hoặc cả tập đoàn, tùy thuộc theo mô hình tổ chức, sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, có thể trong và ngoài nước.

“Việc niêm yết sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp khi chúng tôi đã hội đủ các điều kiện, đặc biệt sau khi việc lựa chọn đối tác chiến lược đã được hoàn tất”, ông Tuân chia sẻ.