08:02 21/04/2009

MB đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận MB đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối

Ngày 20/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, MB đã đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;...

Cùng ngày, Thống đốc cũng đã có công văn xác nhận MB đã đăng ký hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như: cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế và thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài.

MB có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến họat động cung ứng dịch vụ ngoại hối.