17:25 15/10/2010

MB: Được chào bán 136 triệu cổ phiếu

Hà Vy

MB được chào bán 136 triệu cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 1.360 tỷ đồng

Giao dịch tại MB.
Giao dịch tại MB.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận số 706/UBCK-GCN chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).

Theo đó, MB được chào bán 136 triệu cổ phiếu. Trong đó, 130 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và 6 triệu chào bán cho cán bộ công nhân viên. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 1.360 tỷ đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, MB phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của MB là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS).

Hiện tại, MB có vốn điều lệ là 5.300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 3 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.