09:43 06/06/2008

MB được phép thực hiện bao thanh toán trong nước

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép MB thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước

Theo quyết định số 1289/QĐ-NHNN ngày 4/6/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội được thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội có mức vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng, từ khi đi vào hoạt động tới nay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội phát triển ổn định, mức tăng trưởng khá, kinh doanh có lãi, ... Do đó, có đủ điều kiện để thực hiện hoạt động bao thanh toán.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội có trách nhiệm tổ chức quản lý rủi ro và chịu trách nhiệm về sự an toàn của ngân hàng khi thực hiện hoạt động bao thanh toán, bên cạnh đó tạo điều kiện cho ngân hàng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ và tạo nhiều tiện ích cho khách hàng.