16:41 02/06/2010

MB hợp tác toàn diện với Vinaconex

Phương Thảo

Ngày 1/6, MB và Vinaconex ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, cùng đưa ra những cam kết kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới

Ngay trong năm tài chính 2010, MB cam kết thu xếp và cung cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh tương đương 1.500 tỷ đồng cho Vinaconex và các đơn vị thành viên.
Ngay trong năm tài chính 2010, MB cam kết thu xếp và cung cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh tương đương 1.500 tỷ đồng cho Vinaconex và các đơn vị thành viên.
Ngày 1/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Thỏa thuận này được ký kết trên cơ sở hợp tác các mặt hoạt động kinh doanh nhằm tận dụng tối đa lợi thế, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của mỗi bên, cũng như giữa các đơn vị thành viên của hai bên.

Nội dung hợp tác bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức hợp tác giữa MB và Vinaconex và sẽ được hai bên thỏa thuận trên cơ sở các hợp đồng cụ thể.

Theo nội dung thỏa thuận, Vinaconex và MB đồng ý sẽ nỗ lực hết khả năng để hợp tác với nhau trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên cao nhất trong việc cung cấp/sử dụng sản phẩm dịch vụ của  nhau, ưu tiên tạo cơ hội cho nhau trong việc tham gia vào các chương trình, dự án đầu tư, tạo điều kiện để các đơn vị thành viên tham gia mạnh mẽ vào các chương trình hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận…

Vinaconex và MB cam kết hợp tác chặt chẽ với nhau trong nhiều lĩnh vực như đầu tư về cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, cấp nước và xây lắp công trình, đầu tư về lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, đầu tư về bất động sản… theo nhiều hình thức đầu tư.

MB cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ và ưu tiên cao nhất trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho Vinaconex và các đơn vị thành viên về lĩnh vực tín dụng, bảo lãnh, tài khoản và dịch vụ ngân quỹ, về các dịch vụ ngân hàng và tài chính khác như tư vấn tài chính, dịch vụ bảo hiểm…

Ngay trong năm tài chính 2010, ngân hàng này cam kết thu xếp và cung cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh tương đương 1.500 tỷ đồng cho Vinaconex và các đơn vị thành viên để đáp ứng các nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư trọng điểm với mức lãi suất cạnh tranh so với thị trường.