23:33 25/11/2009

MB mở sản phẩm tiền gửi mới cho tổ chức

Thảo Trâm

Ngân hàng Quân đội (MB) mở sản phẩm tiền gửi rút gốc từng phần và tiền gửi thanh toán thưởng lãi suất cho khách hàng tổ chức

Đến tháng 10, huy động vốn từ các khách hàng doanh nghiệp của MB đã vượt 26% kế hoạch cả năm 2009.
Đến tháng 10, huy động vốn từ các khách hàng doanh nghiệp của MB đã vượt 26% kế hoạch cả năm 2009.
Ngân hàng Quân đội (MB) thông báo triển khai sản phẩm tiền gửi rút gốc từng phần và tiền gửi thanh toán thưởng lãi suất dành cho khách hàng là tổ chức.

Theo MB, tiền gửi rút gốc từng phần là giải pháp giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn tiền gửi có kỳ hạn. Sản phẩm này cho phép họ có thể chủ động rút một phần gốc trước hạn trong khi phần gốc rút đúng hạn vẫn được hưởng lãi suất thỏa thuận ban đầu mà không phải tất toán tài khoản.

Sản phẩm tiền gửi rút gốc từng phần áp dụng cho các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng với số tiền gửi tối thiểu là 180 triệu đồng và tối đa là 2 tỷ đồng, mức lãi suất linh hoạt do MB quy định từng thời kỳ.

Còn tiền gửi thanh toán thưởng lãi suất là sản phẩm hỗ trợ các tổ chức tối đa hóa lợi ích của tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND. Ngoài lãi suất không kỳ hạn, họ còn được hưởng thêm lãi suất thưởng khi số dư bình quân/tháng của tài khoản tiền gửi thanh toán đạt mức từ 500 triệu đồng trở lên; số dư bình quân càng cao thì lãi suất thưởng càng cao.

Lãi suất thưởng do MB quy định vào từng thời điểm. Hiện mức thưởng áp dụng cho số dư tiền gửi bình quân/tháng lần lượt từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên lần lượt là 0,36%/năm, 0,42%/năm và 0,60%/năm.