23:28 08/05/2008

MB phát hành kỳ phiếu USD thưởng lãi suất

Anh Vân

Trong hai tháng tới, Ngân hàng Quân đội (MB) sẽ triển khai đợt phát hành kỳ phiếu USD thưởng lãi suất

Với các mức thưởng thêm, kỳ phiếu USD của MB có lãi suất cao hơn tiết kiệm thông thường.
Với các mức thưởng thêm, kỳ phiếu USD của MB có lãi suất cao hơn tiết kiệm thông thường.
Trong hai tháng tới, Ngân hàng Quân đội (MB) sẽ triển khai đợt phát hành kỳ phiếu USD thưởng lãi suất.

Đợt phát hành này thực hiện từ ngày 6/5 – 6/7/2008 với hình thức mua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, kỳ hạn từ 3 – 7 – 11 tháng, mệnh giá tối thiểu là 100 USD và bội số của 100 USD.

Loại kỳ phiếu ghi danh này có lãi suất 5,8%/năm, áp dụng hình thức lãi trả lãi sau; cơ sở tính lãi được xác định theo số ngày thực tế trên cơ sở tháng là 30 ngày hoặc năm là 360 ngày.

Đối tượng mua kỳ phiếu là các cá nhân người Việt Nam, cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Việc tặng lãi suất được xét theo hai trường hợp: Trường hợp khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm USD liên tục tại MB và có sổ tiền gửi tiết kiệm USD đáo hạn vào khoảng thời gian từ 1/5 – 30/6/2008; hoặc khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm USD liên tục tại MB nhưng không có sổ tiền gửi tiết kiệm bằng USD nào đáo hạn vào khoảng thời gian từ nói trên.

Các mức lãi suất thưởng có từ 0,01% - 0,1%/năm đối với từng trường hợp và các kỳ hạn cụ thể. Với những mức thưởng này, lãi suất kỳ phiếu sẽ cao hơn mức 5,6% - 5,8%/năm của tiền gửi tiết kiệm USD thông thường (lĩnh lãi cuối kỳ).

Ngoài ra, loại kỳ phiếu này còn có thể được cầm cố, bán lại cho MB hoặc chuyển nhượng.