23:56 03/01/2010

MB tạm ứng 18% cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

P.V

Ngân hàng Quân đội (MB) thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%/năm tính trên vốn điều lệ bình quân

MB vừa khai trương chi nhánh Đắc Lắc, điểm giao dịch đầu tiên của ngân hàng này tại Tây Nguyên và là điểm thứ 100 trên toàn hệ thống.
MB vừa khai trương chi nhánh Đắc Lắc, điểm giao dịch đầu tiên của ngân hàng này tại Tây Nguyên và là điểm thứ 100 trên toàn hệ thống.
Ngân hàng Quân đội (MB) thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%/năm tính trên vốn điều lệ bình quân.

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước vừa xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của MB năm 2009.

MB cũng thông báo tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%/năm tính trên vốn điều lệ bình quân của MB. Cổ tức tạm ứng lần này sẽ bằng tổng giá trị cổ phiếu (mệnh giá) *9% (do theo Thông báo số 209/TB-MB-HĐQT ngày 10/6/2009, Hội đồng Quản trị đã tạm ứng cổ tức lần 1 với tỷ lệ tạm ứng là 9%).

Thời gian chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 31/12/2009.

Cũng từ ngày 31/12/2009, nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.300 tỷ đồng, MB phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông có tên trên danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng (thời gian chốt: 17h, ngày 31/12/2009). Các cổ đông của MB sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5% trên tổng số cổ phần đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.