15:33 25/09/2018

MB thông báo chào bán khoản nợ liên quan đến dự án The Phoenix Garden

P.V

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) xin thông báo về việc chào bán khoản nợ và/hoặc quyền tham gia dự án

Khách hàng giao dịch tại MB.
Khách hàng giao dịch tại MB.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) xin thông báo về việc chào bán khoản nợ và/hoặc quyền tham gia dự án nội dung cụ thể như sau:

Phương án chào bán: Bán khoản nợ và/hoặc quyền tham gia dự án The Phoenix Garden tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội và dự án Khu đô thị mới Tây Nam Tân Lập tại địa chỉ xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội (là tài sản bảo đảm của MB).

Phương thức thực hiện: Thỏa thuận.

Thông tin liên hệ: Khách hàng quan tâm xin vui lòng gửi thư quan tâm về Trung tâm Nợ quản trị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội, tầng 14, tòa nhà MB 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email: Tctn@mbbank.com.vn và Ductv.bdi@mbbank.com.vn (Trong quá trình gửi thư quan tâm nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ: Anh Trần Văn Đức, số điện thoại: 0983788805 - Trung tâm Nợ Quản trị MB).

Căn cứ thư quan tâm của quý đơn vị, MB sẽ liên hệ làm việc và cung cấp hồ sơ chi tiết về phương án (sau khi các bên ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định).

Thời hạn gửi thư quan tâm: 30/10/2018.