17:12 22/04/2021

MB thông báo về việc chào bán khoản nợ

P.V

Khoản nợ chào bán: Toàn bộ dư nợ vay của Công ty Cổ phần Hà Châu OSC tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.
Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) xin thông báo về việc chào bán khoản nợ nội dung cụ thể như sau:

Khoản nợ chào bán: Toàn bộ dư nợ vay của Công ty Cổ phần Hà Châu OSC tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.

Giá trị khoản nợ:

Nợ gốc: 32,948,629,055 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi chín nghìn, không trăm năm mươi lăm đồng).

Nợ lãi: 86,314,253,335 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, ba trăm mười bốn triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi lăm đồng).

Tổng: 119,262,882,390 (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm chín mươi đồng)

Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Quyền sử dụng, khai thác, kinh doanh sàn thương mại tầng 1 tòa CT6. Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng số 73/2009/SĐTL-HC ký giữa Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long và Công ty Cổ phần Hà Châu OSC.

Khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng số 92/2010/SĐTL-SĐHC ký giữa Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long và Công ty Cổ phần Hà Châu OSC.

Khoản phải thu hình thành từ hợp đồng kinh tế số đồng kinh tế số 52/2007/HĐGV – SĐTL ngày 10/09/2007 giữa Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long và Công ty Cổ phần Hà Châu OSC.

Phương thức thực hiện: Theo thỏa thuận.

Căn cứ thư quan tâm của quý đơn vị, MB sẽ liên hệ làm việc và cung cấp hồ sơ chi tiết về phương án (sau khi các bên ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định).

Thời hạn gửi thư quan tâm: 15/5/2021.

* Thông tin chi tiết:

Trung tâm Nợ quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

Địa chỉ: tầng 22, tòa nhà MB 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: Tctn@mbbank.com.vn và tinnt@mbbank.com.vn

Liên hệ: Anh Nguyễn Thế Tín

Số điện thoại: 0989 114 693 - Trung tâm Nợ quản trị MB.