08:20 08/01/2019

MB thông báo về việc chào bán tài sản xử lý nợ

P.V

MB vừa thông báo về việc chào bán tài sản xử lý nợ là 1.375.308 cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp

Khách hàng quan tâm xin vui lòng gửi thư quan tâm về Trung tâm Nợ quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.
Khách hàng quan tâm xin vui lòng gửi thư quan tâm về Trung tâm Nợ quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) vừa có thông báo về việc chào bán tài sản xử lý nợ là 1.375.308 cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim).

Tài sản chào bán là 1.375.308 cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp.

Giá bán: theo thỏa thuận.

Thông tin liên hệ: Khách hàng quan tâm xin vui lòng gửi thư quan tâm về Trung tâm Nợ quản trị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội, tầng 14, tòa nhà MB 21 Cát Linh, phường Cát Linh,  quận Đống Đa, Hà Nội, địa chỉ email: Tctn@mbbank.com.vn và thanhpt.bsg@mbbank.com.vn (Trong quá trình gửi thư quan tâm nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ: Anh Phạm Trung Thành - Số điện thoại: 0906 013 003 - Trung tâm Nợ Quản trị MB).

Căn cứ thư quan tâm của quý đơn vị, MB sẽ liên hệ làm việc và cung cấp hồ sơ chi tiết về phương án (sau khi các bên ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định).