23:19 20/09/2011

MB ưu đãi phí bảo lãnh dịch vụ thu hộ ngân sách Nhà nước

Phương Thảo

Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai chính sách ưu đãi phí đối với dịch vụ thu hộ ngân sách Nhà nước cho các doanh nghiệp

Trường hợp chưa có tiền hoặc chưa thực hiện chuyển tiền thanh toán thuế xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vẫn có thể làm thủ tục thông quan hàng hóa khi được MB đứng ra bảo lãnh.
Trường hợp chưa có tiền hoặc chưa thực hiện chuyển tiền thanh toán thuế xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vẫn có thể làm thủ tục thông quan hàng hóa khi được MB đứng ra bảo lãnh.
Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai chính sách ưu đãi phí đối với dịch vụ thu hộ ngân sách Nhà nước cho các doanh nghiệp.

Cụ thể, khách hàng tham gia dịch vụ thu hộ ngân sách Nhà nước - thuế hải quan và dịch vụ bảo lãnh thanh toán thuế hải quan sẽ được MB ưu đãi chính sách phí bảo lãnh bằng 90% mức phí hiện đang áp dụng.

MB cho biết, năm 2011, ngân hàng này tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước về việc tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử. Việc hợp tác này góp phần hiện đại hóa các thủ tục hành chính, mang lại những tiện ích nổi bật cho doanh nghiệp và cá nhân khi tham gia nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ này tại các chi nhánh/phòng giao dịch của MB, thời gian thông quan hàng hóa được rút ngắn hơn nhiều so với cách chuyển tiền vào ngân sách Nhà nước truyền thống trước đây. Tổng cục Hải quan ngay lập tức nhận được thông tin doanh nghiệp đã nộp thuế thông qua hệ thống kết nối truyền dữ liệu giữa MB - Tổng cục Hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có tiền hoặc chưa thực hiện chuyển tiền thanh toán thuế xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vẫn có thể làm thủ tục thông quan hàng hóa khi được MB đứng ra bảo lãnh nộp thuế với cơ quan hải quan.