16:18 15/08/2007

MB và MIPECO hợp tác toàn diện

Minh Đức

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECO)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa MB và MIPECO.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa MB và MIPECO.

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECO).

Theo thỏa thuận, MIPECO và các đơn vị thành viên sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của MB như tín dụng, tiền gửi, cho vay cán bộ, tư vấn tài chính, bảo hiểm.

Ngược lại MB sẽ dành cho MIPECO những ưu đãi về hạn mức, lãi suất và các khoản phí khác… Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi bên.

MIPECO là doanh nghiệp quân đội, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối, bán lẻ xăng dầu; sản xuất khí tài xăng dầu; vận tải xăng dầu, xây dựng kho, trạm xăng dầu. Năm 2007, dự kiến công ty này sẽ chuyển đổi mô hình sang Tổng công ty và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra nhiều lĩnh vực như xây dựng văn phòng cho thuê, bãi đỗ xe, hệ thống kho dầu nguồn…

Kết thúc tháng 7/2007, lợi nhuận của MB đã đạt 346,7 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 19.120 tỷ đồng.