12:35 15/01/2009

MB vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận 2008

Minh Đức

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố lợi nhuận riêng ngân hàng trong năm 2008 vượt 28% chỉ tiêu kế hoạch

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố lợi nhuận riêng ngân hàng trong năm 2008 vượt 28% chỉ tiêu kế hoạch.

Theo thông tin công bố sáng nay (15/1), năm 2008, tổng tài sản của MB đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 42.000 tỷ đồng; huy động vốn từ thị trường 1 đạt trên 27.000 tỷ đồng, tăng 54% so với thời điểm cuối năm 2007.

Cũng theo thông báo trên, lợi nhuận trước thuế của MB năm 2008 nằm trong tốp 5 ngân hàng cổ phần có mức lợi nhuận cao nhất; lợi nhuận riêng ngân hàng vượt 28% chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu từ hoạt động dịch vụ năm 2008 của MB tăng 82% so với năm 2007; nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn 2%.

Trước đó, đại hội cổ đông của MB đã thống nhất chỉ tiêu năm 2008 với lợi nhuận trước thuế đạt 735 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2007.

Trong năm 2008, MB đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.400 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng là phát hành cổ phiếu mới cho các đối tác chiến lược.