07:26 08/10/2013

MBB dự chi 850 tỷ đồng trả cổ tức

Hà Anh

Với 1.062.500.000 cổ phiếu hiện đang lưu hành, dự kiến MBB sẽ chi khoảng 850 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng cổ tức này

Diễn biến giá cổ phiếu MBB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MBB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HOSE) công bố thông tin phát hành cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013.

Theo đó, MBB sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 18/10. Ngày tạm ứng cổ tức là ngày 30/10.

Với 1.062.500.000 cổ phiếu hiện đang lưu hành, dự kiến MBB sẽ chi khoảng 850 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng cổ tức này.

Đồng thời, MBB sẽ đăng ký chào bán 63.125.000 cổ phiếu phát hành thêm, trong đó 53.125.000 cổ phần được phát hành cho cổ đông hiện hữu và 10 triệu cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua: 18/10/2013.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, chào bán cho cán bộ công nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Hiện MBB có vốn điều lệ 10.625 tỷ đồng, nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của MBB sẽ tăng lên 11.256 tỷ đồng. Trong năm 2013, MB có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng.