08:19 18/10/2011

MCC và TPP cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng

Mai Anh

Quý 4, MCC dự kiến doanh thu đạt 9 tỷ, lợi nhuận đạt 800 triệu đồng. TPP dự kiến doanh thu đạt 110 tỷ, năm 2011 đạt 454,4 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu MCC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu MCC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao cấp (mã MCC-HNX) Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011 và kế hoạch kinh doanh trong quý 4/2011.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu của MCC đạt 13,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,4 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2011 đạt 36,1 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch Đại hội cổ đông giao phó (34,2 tỷ đồng) và hoàn thành 100% kế hoạch nội bộ phấn đấu (36,1 tỷ đồng). Lợi nhuận 9 tháng đạt 9,7 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch nội bộ (8,5 tỷ đồng) và vượt 28% kế hoạch Đại hội cổ đông giao phó (7,6 tỷ đồng).

Trong quý 4, MCC đặt mục tiêu doanh thu đạt 9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 800 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục xin UBND tỉnh và các sở ngành để được khai thác cát tại mỏ sét; hoàn chỉnh quy trình sản xuất gạch ngói dùng nguyên liệu tái tạo thay thế than đá trong nung đốt sản phẩm...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP) công bố tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2011 với doanh thu đạt 344,4 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 197,2 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh đạt 147,1 tỷ đồng và xuất khẩu đạt 748.430 USD.

Dự kiến quý 4, doanh thu của TPP đạt thêm 110 tỷ đồng, nâng tổng số doanh thu năm 2011 lên 454,4 tỷ đồng, vượt 6,92% so với kế hoạch cả năm 2011 (425 tỷ đồng).

Đồng thời TTP cho biết, do tình hình thị trường chứng khoán nên công ty không thực hiện việc tăng vốn trong năm nay. Công ty sẽ hoàn trả lại cổ đông 4% cổ tức năm 2010 không chia hết và công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2011 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Dự kiến vào tháng 11/2011.