10:02 05/01/2012

MCG mua lại 90% cổ phần của Công ty Hà Sơn

Mai Anh

MCG mua lại 90% cổ phần của Công ty Hà Sơn và không bao gồm trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của Công ty Hà Sơn

Diễn biến giá cổ phiếu MCG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MCG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã MCG) thông báo thông qua việc mua hơn 2,43 triệu cổ phiếu của các cổ đông Công ty Cổ phần Hà Sơn, tương đương 90% vốn điều lệ.

Đáng chú ý là khoản mua này sẽ không bao gồm trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của Công ty Cổ phần Hà Sơn.

Công ty Hà Sơn có vốn điều lệ là 27 tỷ đồng, là chủ dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường. Công ty được khai thác và chế biến đá bazan ( trữ lượng hơn 7,5 triệu m3) tại mỏ đá bazan khu vực Suối Nầy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Ngoài ra, MCG góp vốn thành lập Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa tương lai Hà Nội. Công ty mới có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó MCG góp 60%.

Tính đến ngày 30/922011, công ty hiện có 5 công ty con và 3 công ty liên kết.