11:05 24/12/2008

MCO chia thưởng 14% bằng cổ phiếu

N.Anh

MCO sẽ phát hành 503.999 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá

Biểu đồ giá cổ phiếu MCO từ tháng 3/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ giá cổ phiếu MCO từ tháng 3/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 7/1/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thưởng cổ phiếu của Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO-HASTC).

Theo đó, MCO sẽ phát hành 503.999 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông từ quỹ thặng dư vốn với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá - 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 14 cổ phiếu thưởng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần MCO Việt Nam - số 8 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MCO vào các ngày 6/1, 7/1 và 8/1/2009.