09:22 15/08/2007

MCO phát hành thêm cổ phiếu

Hoài Vũ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình 1 sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình 1 (mã MCO-HASTC) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17%.

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 22/8/2007 là ngày đăng ký cuối cùng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền với thời hạn thanh toán T+3 là 20/08/2007 và với thời hạn thanh toán T+2 là 21/08/2007.

Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 20/08/2007 và 21/08/2007.

Được biết, MCO sẽ phát hành thêm 1,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đợt 1/2007.

Trong đó, 550.000 cổ phiếu được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới, người sở hữu quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm từ: 29/8 – 19/9/2007).

MCO cũng phát hành ưu đãi 55.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và phát hành 508.000 cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo danh sách do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.