14:49 16/04/2008

MCP mua cổ phiếu quỹ

H.Vũ

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố việc mua lại 200.000 cổ phiếu MCP làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) vừa công bố việc mua lại cổ phiếu MCP làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể: kể từ ngày 21/4/2008 đến ngày 21/7/2008, công ty sẽ mua lại 200.000 cổ phiếu MCP theo phương thức khớp lệnh để làm cổ phiếu quỹ.

Với việc mua thêm số cổ phiếu này, tỷ lệ cổ phiếu quỹ mà công ty nắm giữ sau khi kết thúc giao dịch là 201.458 cổ phiếu.