21:55 21/04/2009

MCP, OPC và TTP trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của MCP, OPC và TTP

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TTP từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TTP từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của MCP, OPC và TTP.

* Ngày 7/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP-HOSE).

Theo đó, ngày 25/5/2009, MCP trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu - 18 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, Tp. HCM.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MCP vào các ngày 6, 7 và 8/5/2009.

* Ngày 6/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2008 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC-HOSE)

Theo đó, ngày 20/5/2009, OPC trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá - 400 đồng/ 1 cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, Tp. HCM.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu OPC vào các ngày 5, 6 và 7/5/2009.

* Ngày 6/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2008 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP-HOSE).

Theo đó, ngày 27/5/2009, TTP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phiếu.
    
Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 27/5/2009 tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến - 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp. HCM.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TTP vào các ngày 5, 6 và 7/5/2009.