17:50 30/10/2008

MCP trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 10/12, MCP sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 20/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP).

Theo đó, ngày 10/12/2008, MCP sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu - 18 Lũy Bán Bích - phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán MCP ngày 19/11, 20/11 và 21/11/2008.