10:50 02/06/2008

MCP trả cổ tức bằng cổ phiếu

M.Kiều

MCP sẽ phát hành 346.393 cổ phiếu để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 7%/mệnh giá

13/6/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 của 6 tháng cuối năm 2007.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM: công ty sẽ phát hành 346.393 cổ phiếu để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 7%/mệnh giá (tương đương với tỷ lệ 100:7, cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 7 cổ phiếu), số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Số cổ phiếu lẻ đến hàng thập phân sẽ được gộp lại chào bán cho đối tác chiến lược trong lần phát hành sau. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngày giao dịch dự kiến: 16/7/2008.