14:16 14/09/2010

MDB được chào bán 200 triệu cổ phiếu

Hà Anh

MDB được chào bán 200.000.000 cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng

Khách hàng giao dịch tại MDB.
Khách hàng giao dịch tại MDB.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 666/UBCK-GCN cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông (MDB).

Theo đó, MDB được chào bán 200.000.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó: 110.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 90.000.000 cổ phiếu chào bán cho các đối tác chiến lược với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, MDB phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Chứng khoán Kim Eng Việt Nam.
    
Hiện nay, MDB có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 248 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc MDB tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/2/2010.