16:17 26/02/2009

MEC và PAC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của MEC và PAC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu MEC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu MEC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (MEC-HASTC) và ngày 10/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (PAC-HOSE).

Theo đó, ngày 1/6/2009, MEC sẽ thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Bên cạnh đó, MEC thông báo, ngày 10/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia - số 57 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Someco Sông Đà - số 47, ngõ 115, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MEC vào các ngày 6/3, 9/3 và 10/3/2009.

Trong khi đó, ngày 1/4/2009, PAC sẽ chi trả cổ tức đợt 3/2008 với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 70 đồng.

Cũng theo thông báo của PAC, ngày 10/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Nhà khách Phương Nam - số 252, Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM, nhằm thông qua báo cáo thường niên năm 2008, kế hoạch năm 2009,...

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông sẽ nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam, số 321 Trần Hưng Đạo, quận 1, Tp.HCM và các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PAC vào các ngày 9/3, 10/3 và 11/3/2009.