09:19 20/05/2007

Mekong Capital lập quỹ đầu tư vào công ty cổ phần hoá

Quỹ này chủ trương huy động tối đa số vốn cam kết ban đầu là 100 triệu USD, giải ngân dần theo tiến độ đầu tư

Ngày 17/5, Mekong Capital đã công bố việc khai trương quỹ thứ ba với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD nhằm đầu tư vào các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá tại Việt Nam.

Quỹ mang tên Vietnam Azalea Fund Limited sẽ đầu tư vào công ty Nhà nước ở giai đoạn đầu cổ phần hóa, hoặc giai đoạn phát hành thêm cổ phiếu hoặc trong các giao dịch cổ phiếu khác, và sau đó bán các khoản đầu tư này khi các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc các thị trường chứng khoán khác.

Quỹ này chủ trương huy động tối đa số vốn cam kết ban đầu là 100 triệu USD, giải ngân dần theo tiến độ đầu tư. Thời điểm đóng quỹ lần đầu dự kiến diễn ra vào 31/5/2007.

Trước mắt, quỹ này chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Hai quỹ trước của Mekong Capital là Mekong Enterprise I (có tổng vốn đầu tư 18,5 triệu USD - đã giải ngân xong) và Mekong Enterprise II (có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD). Cả hai quỹ này đều là các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân tăng trưởng nhanh tại Việt Nam.