00:41 26/12/2014

Mekong Capital muốn bán hơn 2% vốn tại MWG

Hà Anh

Quỹ Mekong Enterprise Fund II - do Mekong Capital quản lý, đăng ký bán ra 2.240.000 cổ phiếu MWG từ ngày 29/12/2014 đến 27/1/2015

Diễn biến giá cổ phiếu MWG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MWG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Mekong Enterprise Fund II, Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (mã MWG-HOSSE).

Theo đó, Quỹ Mekong Enterprise Fund II (MEF II) - do Mekong Capital quản lý, đăng ký bán ra 2.240.000 cổ phiếu MWG. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu MWG mà quỹ này sẽ nắm giữ giảm từ 15.267.483 cổ phiếu, chiếm 14,32% xuống còn 13.027.483 cổ phiếu, chiếm 12,22% vốn tại MWG.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/12 đến 27/1/2015. Mục đích thực hiện giao dịch là thoái vốn một phần.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/12, giá cổ phiếu đạt 105.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Thế giới Di động đã phát hành 5,33 triệu cổ phiếu ESOP cho gần 598 cán bộ nhân viên. Nâng tổng số cổ phiếu hiện tại (sau phát hành) lên 111.956.779 cổ phiếu.

Được biết, doanh thu tháng 11 của công ty đạt 1.620 tỷ, lũy kế 11 tháng năm 2014 đạt 14.063 tỷ. Lợi nhuận sau thuế 11 tháng đạt 66 tỷ, lũy kế đạt 609 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 108% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 140% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2015, công ty dự kiến doanh thu đạt 23.590 tỷ - tăng 49,5% so với năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 886 tỷ - tăng 31,6% so với năm 2014.