10:12 16/11/2012

MHB bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

Phương Hoa

Ông Nguyễn Ngọc Tâm và bà Nguyễn Thiên Kim được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc MHB

Ông Nguyễn Ngọc Tâm và bà Nguyễn Thiên Kim sẽ giữ chức Phó tổng giám đốc MHB với thời hạn 5 năm.
Ông Nguyễn Ngọc Tâm và bà Nguyễn Thiên Kim sẽ giữ chức Phó tổng giám đốc MHB với thời hạn 5 năm.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng MHB vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tâm và bà Nguyễn Thiên Kim giữ chức vụ Phó tổng giám đốc MHB, với thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Sau khi chính thức nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Tâm sẽ phụ trách mảng phát triển kinh doanh và quản lý các dự án tín dụng quốc tế của Ngân hàng MHB.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thiên Kim sẽ phụ trách các mảng quản lý chi nhánh và phát triển mạng lưới, thanh toán quốc tế, marketing và đào tạo.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Tâm về công tác tại MHB từ năm 1999. Trước khi được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, ông Tâm đảm nhận chức vụ Giám đốc Ngân hàng MHB - Chi nhánh Sài Gòn.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thiên Kim gia nhập MHB từ năm 2000. Tháng 11/2009, bà được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban quản trị nhân sự Ngân hàng MHB.