10:14 18/09/2008

MHB mở chi nhánh Gia Định

Tú Uyên

Đây là một trong 7 chi nhánh của MHB vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thành lập trong năm 2008

Ngày 17/9/2008 tại Tp.HCM, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh MHB Gia Định.

Đây là một trong 7 chi nhánh của MHB vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thành lập trong năm 2008.

Việc đưa thêm 7 chi nhánh vào hoạt động sẽ đưa tổng số mạng lưới giao dịch của ngân hàng MHB lên gần 170 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước.

Cũng như các chi nhánh và phòng giao dịch khác, chi nhánh MHB Gia Định cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng thông qua mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên 34 tỉnh thành của cả nước.

Được biết, tính đến hết tháng 8/2008, tốc độ tăng trưởng vốn huy động và vốn vay của MHB đạt 11,7%, trong đó tiền gửi tiết kiệm huy động từ dân tăng 25.6%, tổng tài sản đạt hơn 31.000 tỷ đồng.