14:10 10/03/2007

MHB: Tháng 8 phát hành cổ phiếu?

Tháng 8 năm nay, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) có thể phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Giao diện website của MHB.
Giao diện website của MHB.
Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) dự kiến đầu tháng 6 này sẽ trình Chính phủ phương án cổ phần hóa và tháng 8/2007 sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Liệu kế hoạch của MHB có thực hiện đúng tiến độ là câu hỏi mà báo giới đặt ra với ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MHB, trong cuộc phỏng vấn vào tuần trước.

Ông Dũng nói:

- Vấn đề cơ bản của các ngân hàng quốc doanh là phải xử lý nợ xấu mới cổ phần hóa được, nhưng MHB không có nợ xấu nên việc cổ phần hóa sẽ nhanh.

Thưa ông, liệu có thật sự nhanh không khi mà việc định giá ngân hàng rất phức tạp?

Trong cổ phần hóa, định giá là một khâu quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc cơ cấu lại toàn bộ doanh nghiệp để nó có thể hoạt động như một công ty cổ phần. Nếu không làm được điều này thì cổ phần hóa chỉ là bình mới rượu cũ. Muốn thế phải thay đổi toàn bộ việc quản trị ngân hàng theo chuẩn quốc tế.

Vậy MHB đang ở đâu trong tiến trình cổ phần hóa?

Chúng tôi đã thuê một công ty tư vấn của Mỹ và đang cơ cấu lại sáu mảng hoạt động, bao gồm quản trị kinh doanh, kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro tín dụng, quản lý tài sản nợ - tài sản có, xây dựng hệ thống thông tin quản trị và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

Dự kiến đến giữa năm 2008 việc tái cơ cấu sẽ xong, cũng có nghĩa là cổ phần hóa hoàn tất.

Bao giờ MHB sẽ có phương án cổ phần hóa chính thức?

Sau khi chọn lựa nhà tư vấn thì cần hai tháng để ra phương án. Sau đó chúng tôi trình Chính phủ phê duyệt. Trước khi phê duyệt, Chính phủ cần lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Chúng tôi e ngại nhất là việc lấy ý kiến kéo dài thời gian. Dự kiến tháng 8/2007 MHB có thể phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Vấn đề đối tác chiến lược nước ngoài có được đưa vào phương án cổ phần hóa không, thưa ông?

Đối tác chiến lược nước ngoài là mục tiêu lâu dài còn cổ phần hóa là mục tiêu cấp bách trước mắt mà Chính phủ giao. Nếu trùng nhau thì tốt, còn không việc tìm đối tác chiến lược sẽ cần thêm thời gian.

Báo chí loan tin là Deutsche Bank đã được chọn làm tư vấn cho MHB, cụ thể thế nào thưa ông?

Trong văn bản gửi ngân hàng, Chính phủ nêu rõ đồng ý về nguyên tắc giao MHB đàm phán với Deutsche Bank về tư vấn cổ phần hóa.

Chính phủ không chỉ định và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đàm phán để có thể có được những điều kiện tốt nhất cho MHB.

Ông có thể cho biết hiệu quả kinh doanh của MHB năm nay sẽ như thế nào không?

Lợi nhuận ngân hàng thường tập trung vào cuối năm, nhưng năm nay tăng trưởng lợi nhuận tháng 1 và 2 của MHB tương đối khá, mỗi tháng lợi nhuận trước thuế của chúng tôi trên 20 tỉ đồng.