15:19 29/04/2014

MHB tổ chức thành công đại hội cổ đông 2014

P.V

Năm 2013 MHB hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu do đại hội cổ đông đề ra

Các cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của MHB trong năm 2014.
Các cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của MHB trong năm 2014.
Sáng 29/4, tại Tp.HCM, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Cùng chứng kiến và tham dự đại hội có lãnh đạo đại diện Ngân hàng Nhà nước, các cổ đông cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2013.

Theo báo cáo của ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch MHB (đại diện 40% phần vốn nhà nước), mặc dù đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế, năm 2013 MHB vẫn hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu do đại hội cổ đông đề ra: lợi nhuận trước thuế đạt 109% kế hoạch đề ra, dư nợ cho vay đạt 27.693 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra với tỉ lệ nợ xấu chiếm 2.65% tổng dư nợ.

Đại hội cũng đã thông qua về phương hướng hoạt động năm 2014 sẽ tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tập trung tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình trong các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên, cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các ngành công nghiệp phụ trợ chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông ngư nghiệp và xuất khẩu, giữ vai trò chủ lực trong việc cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long.

Các cổ đông cũng nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của MHB trong năm 2014 như sau: tổng tài sản dự kiến tăng 17%, tổng nguồn vốn huy động tăng 9%, dư nợ tín dụng đảm bảo mức tăng trưởng Ngân hàng Nhà nước thông báo (13%), tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 9%, lợi nhuận trước thuế tăng 22 %

Trong năm tới, MHB tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước để trở thành ngân hàng hiện đại, kinh doanh đa dạng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hoạt động theo thông lệ quốc tế, có chất lượng và hiệu quả cao trong các định chế tài chính tại Việt Nam, có khả năng cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính tiền tệ trên thị trường quốc tế.

MHB hiện có mạng lưới hoạt động rộng lớn tại Việt Nam với hơn 230 chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc. 2013 là năm thứ 7 liên tiếp MHB nhận giải Thương hiệu mạnh tại Việt Nam, cùng với giải thưởng thương hiệu nổi tiếng ASEAN.

(Nguồn: MHB)