09:28 04/01/2008

MHC góp vốn vào dự án Ocean Park

Hải Bằng

Khoản vốn góp của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội vào dự án xây dựng Tòa nhà Ocean Park là hớn 32 tỷ đồng

Ngày 3/1/2008, Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (MHC) công bố thông tin:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội đã thực hiện việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác tòa nhà Ocean Park.

Khoản vốn góp của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội vào dự án xây dựng Tòa nhà Trung tâm thông tin thương mại Hàng hải Quốc tế Hà Nội (Ocean Park) là 32.146.726.105 đồng.

Tỷ lệ vốn góp chính xác sẽ căn cứ trên số vốn góp của Marina Hanoi trên tổng số vốn đầu tư xây dựng tòa nhà sau khi hoàn tất quyết toán xây dựng cơ bản.