10:14 21/01/2008

MHC trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

31/1/2008 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2007

Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HOSE) thông báo, ngày 31/1/2008 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2007 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, mức cổ tức mà Công ty sẽ chi trả là 12% bằng tiền mặt vào ngày 17/3/2008. Song song đó, Công ty sẽ chào bán 4.689.648 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định bán cho đối tượng khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền được tính từ 20/02/2008 đến 14/3/2008. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ 20/02/2008 đến 18/3/2008. Ngày giao dịch dự kiến: 18/4/2008.