18:13 21/06/2010

MHL trả cổ tức 20% bằng tiền

N.Anh

Ngày 16/7, MHL sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, 30/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 2/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX).

Theo đó, ngày 16/7, MHL sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền tại Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên - R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM.