20:20 04/11/2008

MIC tạm ứng cổ tức 17% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 9/1, MIC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 17%/mệnh giá

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 27/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC-HASTC).

Theo đó, ngày 9/1/2009, MIC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 17%/mệnh giá  - 1 cổ phần được nhận 1.700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam..

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán MIC ngày 26/11, 27/11 và 28/11/2008.