10:15 24/09/2013

Microsoft trình làng hai dòng máy tính bảng mới

M.Chung

Đã có thể đặt hàng Surface 2 và Surface Pro 2 từ ngày 24/9

<font face="Arial, Verdana" size="2">Microsoft cùng lúc cho ra mắt hai máy tính bảng Surface 2 và Surface Pro 2.</font>
<font face="Arial, Verdana" size="2">Microsoft cùng lúc cho ra mắt hai máy tính bảng Surface 2 và Surface Pro 2.</font>