16:55 05/09/2017

Microsoft Việt Nam thay sếp

Thủy Diệu

Ông Aung San Maung, người có quốc tịch Australia, vừa chính thức được bổ nhiệm vào vị trí quyền Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam

Tân Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, ông Aung San Maung.
Tân Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, ông Aung San Maung.
Microsoft Việt Nam vừa chính thức công bố việc bổ nhiệm ông Aung San Maung vào vị trí quyền Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, thay cho ông Vũ Minh Trí.

Ông Aung San Maung có quốc tịch Australia. Theo Microsoft Việt Nam, sau khi thay vị trí của ông Vũ Minh Trí, ông Aung San Maung sẽ tiếp tục triển khai những chiến lược và hoạt động kinh doanh của tập đoàn Microsoft tại thị trường Việt Nam.

Tân Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc và lãnh đạo nhân sự tại các tập đoàn hàng đầu toàn cầu về công nghệ, trong đó có hơn 10 năm làm việc và lãnh đạo nhóm tại IBM và gần 20 năm đồng hành cùng Microsoft khu vực châu Á.

Tháng 1/2013, ông Aung San Maung chuyển đến Microsoft Việt Nam với cương vị lãnh đạo khối bán hàng EPG (khối doanh nghiệp lớn và đối tác). Và liên tiếp trong 4 năm tài chính, phòng EPG của ông Aung đã đạt những định mức ngoài dự đoán.

Đối với nguyên Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam - ông Vũ Minh Trí - người đã có 5 năm gắn bó với công ty này và được đánh giá đã dẫn dắt Microsoft Việt Nam đạt được nhiều thành công, hiện chưa rõ ông sẽ tiếp tục đầu quân cho công ty của Việt Nam hay nước ngoài, hoặc tham gia một dự án nào đó.