10:48 27/11/2009

Miễn thuế nhập khẩu thóc gạo, lá và cọng thuốc lá từ Lào

Y Nhung

40.000 tấn quy gạo, 3.000 tấn lá và cọng thuốc lá thuộc hạn ngạch nhập khẩu từ Lào năm 2010 sẽ được hưởng thuế nhập khẩu 0%

Cây thuốc lá.
Cây thuốc lá.
40.000 tấn quy gạo, 3.000 tấn lá và cọng thuốc lá thuộc hạn ngạch nhập khẩu từ Lào năm 2010 sẽ được hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Đó là nội dung chính trong Thông tư số 34/2009/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có thuế suất nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào, vừa được Bộ Công Thương ban hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010 đến 31/12/2010.

Điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% là hàng hóa nhập khẩu phải có chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định và được thông quan tại các cửa khẩu phía Việt Nam là: Na Mèo (Thanh Hóa), Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị)… và phía bạn là Nậm Xôi (Hủa Phăn), Nậm Cắn (Xiêng Khoảng)….

Thông tư cũng quy định thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Riêng đối với lá và cọng thuốc lá chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp mới được nhập khẩu.

Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp. Tỷ lệ quy đổi 2 thóc bằng 1,2 gạo.