17:11 23/01/2014

Miễn thuế xuất nhập vàng cho Ngân hàng Nhà nước

Thùy Duyên

Thủ tướng Chính phủ có quyết định miễn thuế xuất nhập khẩu vàng cho Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước nhập khẩu vàng nguyên liệu, thuê Công ty SJC gia công để tạo nguồn cho đấu thầu.
Ngân hàng Nhà nước nhập khẩu vàng nguyên liệu, thuê Công ty SJC gia công để tạo nguồn cho đấu thầu.
Ngày 22/1/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước.

Theo quyết định trên, từ ngày 15/3/2014, vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước sẽ được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Từ cuối tháng 3/2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng, tạo cung và bình ổn thị trường trong nước. Hoạt động liên quan là nhập khẩu vàng nguyên liệu về, thuê Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) gia công để tạo nguồn phục vụ đấu thầu. Và cho đến nay chưa ghi nhận hoạt động xuất khẩu của cơ quan này.

Nguồn vàng hưởng chính sách miễn thuế trên cũng là nguồn để can thiệp thị trường, để thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 3/2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cung ra gần 70 tấn vàng miếng qua đấu thầu. Tuy nhiên, nhu cầu của thị trường đã dần tự cân đối được nên hoạt động đấu thầu đã tạm ngừng trong ba tuần gần đây.