08:06 11/07/2007

Minh Hai Jostoco tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng

Tú Uyên

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (Minh Hai Jostoco) sẽ phát hành thêm cổ phần để tăng vốn

Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (Minh Hai Jostoco) vừa thông qua phương án phát hành 8,6 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), tương đương 86 tỷ đồng, để tăng vốn điều lệ từ 124 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng.

Trong năm 2007 này, Minh Hai Jostoco phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 5.500 tấn, doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 75 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng; đồng thời từng bước tiến hành hợp nhất 3 công ty và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Cũng tại đại hội, Minh Hai Jostoco đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng với 4 đối tác chiến lược là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - SBS, Quỹ đầu tư VinaCapital, Công ty Chứng khoán EuroCapital và Công ty Chứng khoán Đại Việt - DVSC.

Theo đó, 4 đối tác này sẽ mua 32,74% cổ phần của Minh Hai Jostoco, tương đương với 325 tỷ đồng giá trị ((khoảng hơn 20 triệu USD). Cụ thể, SBS nắm giữ 15,34%; VinaCapital nắm giữ 10%, EuroCapital sở hữu 5% và DVSC sở hữu 2,4% cổ phần của Minh Hai Jostoco.