11:00 05/01/2008

Mirae Asset mua 15% cổ phiếu của Southern Bank

T.Uyên

Mirae Asset sẽ mua 15% cổ phần của Southern Bank theo từng đợt và trở thành cổ đông chính thức của Southern Bank

Vào cuối tháng 12 vừa qua, UOB đã chính thức là cổ đông của Southern Bank.
Vào cuối tháng 12 vừa qua, UOB đã chính thức là cổ đông của Southern Bank.
Tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc) thông qua công ty thành viên của mình, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (có pháp nhân tại Việt Nam) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank).

Cụ thể, Công ty Chứng khoán Mirae Asset sẽ mua 15% cổ phần của Southern Bank theo từng đợt và trở thành cổ đông chính thức của Southern Bank.

Theo ông Choi Hyun Man, Phó chủ tịch tập đoàn Mirae Asset, Mirae Asset sẽ đầu tư dài hạn vào Việt Nam và xem đây là một thị trường đầy tiềm năng của mình, “và Southern Bank chính là đối tác quan trọng trong chiến lược đầu tư của chúng tôi tại thị trường Việt Nam”

Mirae Asset là một trong những tập đoàn tài chính lớn tại Hàn Quốc với tổng tài sản là 76 tỉ USD với 76 chi nhánh hoạt động trên toàn cầu trong các lĩnh vực, như chứng khoán, quản lý quỹ, quỹ đầu tư...

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset là tập đoàn tài chính nước ngoài đầu tiên được cấp phép thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam với tổng vốn điều lệ công ty là 300 tỷ đồng.