09:44 28/07/2011

MKP trả cổ phiếu thưởng năm 2010 với tỷ lệ 10:1

Minh Nguyệt

Ngày 8/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2011 của MKP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 4/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 8/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2011 của Công ty Cổ phần Hoá Dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX).

Theo đó, MKP phát hành 906.084 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hoá Dược phẩm Mekophar – số 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Tp.HCM.

Được biết, doanh thu quý 2/2011 của MKP đạt 259,74 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 đạt 502,42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 23,6 tỷ đồng, lũy kế đạt 42,36 tỷ đồng.

Năm 2011, MKP đặt mục tiêu với doanh thu đạt 950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 92 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.