16:18 09/06/2010

MKP trả cổ tức 10% bằng tiền

Huyền Thương

HOSE vừa thông báo ngày 18/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt cuối năm 2009 bằng tiền của MKP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo 16/6/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 18/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt cuối năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa - fược phẩm Mekophar (mã MKP).

Theo đó, ngày 28/6 MKP sẽ trả cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hóa - dược phẩm Mekophar, 297/5 Lý Thường Kiệt, quận 11, Tp.HCM kể từ ngày 28-30/6/2010.