15:18 11/07/2011

MKP xin ý kiến cổ đông hủy niêm yết cổ phiếu trên HSX

Hà Anh

Tổng số lượng hủy niêm yết của MKP là 9.210.000 cổ phiếu, cổ đông nào không tham gia tái cơ cấu có thể bán lại cổ phiếu cho công ty

MKP lãi 50 tỷ đồng trong 6 tháng, bằng 54,34% kế hoạch năm.
MKP lãi 50 tỷ đồng trong 6 tháng, bằng 54,34% kế hoạch năm.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoá - Dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX) vừa có tờ trình đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua về việc hủy niêm yết cổ phiếu MKP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Cụ thể, tổng số lượng hủy niêm yết của MKP là 9.210.000 cổ phiếu. Cổ đông nào không tham gia tái cơ cấu có thể bán lại cổ phiếu đang nắm giữ cho công ty, thông qua việc công ty sẽ mua cổ phiếu quỹ.

Lý do mà MKP đưa ra là theo công văn số 1862/BKHĐT-ĐTNN ngày 28/03/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn quy định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì “Công ty Mekophar với 4,28% sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Như vậy, đây là lý do chính để Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM không thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với việc bổ sung ngành nghề “Bán buôn, bán lẻ dược phẩm” cho Công ty Mekophar.

MKP cho biết, với mục đích thực hiện tái cơ cấu cổ đông không có vốn đầu tư nước ngòai, đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh của công ty được phát triển hơn và đặc biệt để bảo vệ quyền lợi cổ đông, Hội Đồng quản trị buộc lòng phải tính đến việc hủy niêm yết cổ phiếu MKP tại HSX. Sau khi công ty được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có bổ sung ngành nghề “Bán buôn, bán lẻ dược phẩm” và nhà nước có thay đổi những chính sách phù hợp, Công ty sẽ niêm yết lại cổ phiếu MKP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 đạt 498,259 triệu đồng, bằng 52,45% kế hoạch năm (950 tỷ đồng); Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,651 triệu USD, bằng 53,02% kế hoạch năm (5 triệu USD); Kim ngạch nhập khẩu đạt 7,710 triệu USD, bằng 51,4% kế hoạch năm (15 triệu USD); lợi nhuận đạt 50 tỷ đồng, bằng 54,34% kế hoạch năm (92 tỷ đồng).

6 tháng cuối năm 2011, MKP đặt mục tiêu với doanh thu sản xuất đạt 500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,349 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu đạt 7,290 tỷ đồng; lãi trước thuế đạt 50 tỷ đồng.