11:10 02/04/2009

MMC và LUT trả cổ tức năm 2008 bằng tiền

Hà Anh

Ngày 15/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của MMC và LUT

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu MMC từ tháng 12/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu MMC từ tháng 12/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 15/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2008 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (MMC-HASTC) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT-HASTC).

Theo đó, ngày 6/5/2009, MMC trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Trong khi đó, ngày 13/5/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài sẽ thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 7,32%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 732 đồng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MMC và LUT vào các ngày 14, 15 và 16/4/2009.

Trước đó, LUT công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 97,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,4 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 976 đồng.