18:17 23/08/2012

Mở cơ chế điều hòa vốn vàng

Minh Đức

Trường hợp đặc biệt, để đảm bảo an toàn hoạt động, Thống đốc quyết định việc vay và cho vay bằng vàng giữa một số ngân hàng

Trước diễn biến bất thường của giá vàng hiện nay, việc mở cơ chế này là phù hợp, cần thiết và có thể chỉ mang tính thời điểm.
Trước diễn biến bất thường của giá vàng hiện nay, việc mở cơ chế này là phù hợp, cần thiết và có thể chỉ mang tính thời điểm.
Cuối chiều nay (23/8), Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 24/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN như sau: tổ chức tín dụng không được thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết); không được gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác; không được thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đầu tư và các hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng; trừ trường hợp đặc biệt, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện vay và cho vay bằng vàng giữa một số tổ chức tín dụng với nhau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2012.

Như vậy, với điều chỉnh trên, Ngân hàng Nhà nước đã tạo điều kiện để nguồn vốn vàng trong hệ thống có thể luân chuyển linh hoạt từ chỗ thừa sang chỗ thiếu, qua vay mượn lẫn nhau, hạn chế tình huống mất cân đối thanh khoản vàng cục bộ nếu có mà có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống; mặt khác, tạo thêm điều kiện để tổ chức tín dụng chủ động đáp ứng nhu cầu rút vàng đột ngột nếu có trong dân cư.

Trước diễn biến bất thường của giá vàng hiện nay, việc mở cơ chế này là phù hợp, cần thiết và có thể chỉ mang tính thời điểm.