09:37 26/01/2008

Mở đường bay thẳng đến Hoa Kỳ

Thùy Trang

Vietnam Airlines vừa nộp đơn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cấp giấy phép vận chuyển hàng không nước ngoài

Vietnam Airlines vừa nộp đơn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cấp giấy phép vận chuyển hàng không nước ngoài.

Giấy phép này sẽ cho phép thực hiện đường bay thẳng giữa Tp.HCM và Los Angeles thông qua Osaka, Nhật Bản. Việt Nam hiện đang làm việc để nâng cao năng lực giám sát an toàn, đây là một yêu cầu trong thủ tục cấp giấy phép.

Đường bay thẳng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tạo cơ hội gia tăng thương mại và du lịch song phương.

Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Vietnam Airlines nâng cấp năng lực an toàn và hoan nghênh việc mở đường bay thẳng đến Hoa Kỳ. Để giúp đỡ Việt Nam trong nỗ lực này, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ hiện đang cung cấp 1,4 triệu USD cho một dự án 3 giai đoạn nhằm nâng cấp năng lực giám sát an toàn của Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đến nay đã hoàn thành giai đoạn một của dự án này.