19:44 03/03/2014

Mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho ủy viên Trung ương Đảng

P.V

Lớp thứ nhất gồm 43 người (tổ chức tháng 12/2013). Lớp thứ hai gồm 111 người

Những người tham dự lớp học là những cán bộ lãnh đạo cao cấp, chiến 
lược, giữ trọng trách trong các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương - Ảnh: VOV.<br>
Những người tham dự lớp học là những cán bộ lãnh đạo cao cấp, chiến lược, giữ trọng trách trong các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh: VOV.<br>
Sáng 3/3, lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (lớp thứ 2) đã khai giảng tại Hà Nội.

Nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, những người tham dự lớp học là những cán bộ lãnh đạo cao cấp, chiến lược, giữ trọng trách trong các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh nói, bối cảnh hiện nay trong nước và trên thế giới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp "phải không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Từ nhận thức này, Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định mở hai lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Lớp thứ nhất gồm 43 người (tổ chức tháng 12/2013). Lớp thứ hai gồm 111 người.

Chương trình của lớp bồi dưỡng diễn ra đến hết ngày 7/3, gồm 8 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao ở tầm chiến lược.

Đó là những nhận thức mới về lý luận về chủ nghĩa xã hội; các vấn đề về xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chiến lược quốc phòng-an ninh, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, những nội dung này "vừa mang tính cơ bản, lại vừa được cập nhật, bổ sung những tri thức mới, là kết quả nghiên cứu công phu và đúc kết kinh nghiệm cả trong nước và quốc tế của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam".