14:10 11/09/2008

Mở rộng diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với Việt kiều

Huyền Ngân

Ngày 10/9, Bộ Xây dựng đã có tờ trình Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở

Ngày 10/9, Bộ Xây dựng đã có tờ trình Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở.

Đối với những người còn quốc tịch Việt Nam (vẫn là công dân Việt Nam) hoặc những người gốc Việt Nam (không còn quốc tịch Việt Nam) nhưng thuộc các đối tượng: về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật đầu tư, đã kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, người có công với đất nước, người có trình độ từ đại học... thì có quyền sở hữu nhà ở không hạn chế về số lượng;

Đối với những người gốc Việt Nam không thuộc đối tượng nêu trên mà được phép cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên hoặc được cấp giấy miễn thị thực thì có quyền sở hữu một nhà ở.